Piano Education Centre
Home


Weten dat en weten hoe

Geen status van acquarium

maar kwaliteit in de praktijk

piano-didactisch, pedagogisch en historisch correct

invidueel, groepsgericht, organisatorisch en beleidsmatig

ongeacht type problematiek (IQ-range; DSM-V dimensies)

voor elk type onderwijs (primair secundair, tertiar)

Vanuit kwaliteit, kwaliteit en nogmaals kwaliteit

ContactVoor meer informatie, bel of email MA. Nadia Isena-Pekhmetova:


tel:         0031-(0)6-26700333 / 06-499945399
email:    nadia.isena@critical-centre.nl


Onze onderwijsprogramma's, contractvormen, en voorwaarden kunnen u toegezonden worden via mail.
In een kennismakingsgesprek kan de befaamde Duits-Russische traditie in pianotechniek -en methodiek kort worden toegelicht.